LUETAAN VAUVALLE, LUETAANHAN!

Minulta kysytään usein vauvoille sopivista lorukirjoista. Viimeksi näin kävi toissa viikolla opettaessani isolle ryhmälle vauvahierontaa. Monet vanhemmat miettivät myös mitä lukisivat vauvalle tai kannattaisiko vauvalle vielä edes lukea, ymmärtäisikö hän mitään ja jaksaisiko kuunnella. Kysymyksiin löytyy helppo vastaus. Vauvalle kannattaa lukea jo ihan pienestä lähtien. Ja juuri lorut saattavat olla helpoin tapa lähestyä vauvalle lukemista.
 

Loruja voi yhdistää vauvan hoito- ja hellittelyhetkiin. Näin vanhemmat voivat tukea lapsen kielen- ja lukutaidon kehitystä. Vauva tunnistaa vanhempien äänet, näitä hän on kuullut jo kohdussa (Heikkilä-Halttunen 2015, 13). Lukeminen ja esimerkiksi loruttelu ovatkin oivallisia keinoja tuoda lapselle tätä rauhoittavaa, tuttua ääntä. Lapsen kielellinen kehitys alkaa jo syntymästä, vaikka vauva ei osaa vielä itse kommunikoida, hän nauttii vanhempien hänelle antamasta huomiosta. Vauvalle voi näyttää ihmiskasvoja esimerkiksi lorukirjan kuvituksesta, vauva haluaa kuunnella juuri puhetta ja on kiinnostunut kasvoista. (Heikkilä-Halttunen 2015, 14.)
 
Lukukeskus (2023) muistuttaa meitä vanhempia varhaislapsuuden lukemisen korvaamattomuudesta. Vauvan kielen kehitykselle sekä tulevaisuudessa tapahtuvalle lukutaidon oppimiselle on iso merkitys, mikäli vanhemmat tai muut vauvan läheiset ovat aloittaneet ääneen lukemisen jo vauvan ollessa pieni. Vauvan lukemiskasvatus alkaa siis kotoa ja jo kauan ennen päiväkotia tai koulua. Vaikka vauva on vielä pieni, omaksuu hän helposti lukemisen tärkeäksi päivittäiseksi asiaksi elämässään. Sanotaankin, että lapsen suhde kirjaan ja lukuhetkiin syntyy jo varhain (Aerila & Kauppinen 2019, 19).
 
Muistuttaisinkin vanhempia iltasadun tärkeydestä, yllättäen tämä ikivanha perinne voi rauhoittaa iltaitkut, ainakin jotkut niistä ja auttaa lasta rauhoittumaan nukahtamishetkeen. Pienen vauvan kohdalla iltasatuperinteen voi aloittaa unikävelyllä. Tällä tarkoitetaan rauhallista liikuskelua vauvaa sylissä pitäen, samalle vauvalle lauletaan tai lausutaan runoa tai lorua. On hyvä pitää hetki hyvin rauhallisena, lähes meditatiivisena iltahetkenä, jossa sekä vanhempi että lapsi rauhoittuvat. (Anttonen&Inkala 2018, 20.)
 
Kirjastosta löytyy paljon vauvoille tarkoitettuja loru- ja runokirjoja. Niistä voi helposti aloittaa. Lapset rakastavat toistoa ja haluavat usein kuulla samoja loruja uudelleen ja uudelleen. Iloisia lukuhetkiä!
 
 
Lähteet:
 
Aerila, Juli-Anna ja Kauppinen, Merja. 2019: Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
Anttonen, Anna ja Inkala, Kati. 2018. ”Runoriemua ja korvaamattomia kohtaamisia. Kokemuksia vauvasanataiteesta oululaisessa Valveen sanataidekoulussa”. Teoksessa: Sanataidetta on! Työtavat, tekijät ja teoria. Toim. Nora Ekström, Emma Puikkonen ja Karoliina Suoniemi. Turku: Kirjan talo –Bokens hus ry.
Heikkilä-Halttunen, Päivi. 2015: Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Jyväskylä: Atena.
Lukukeskus. 5 faktaa lasten ja nuorten lukemisesta. https://lukukeskus.fi/5-faktaa-lukemisesta/.

0
Feed

Jätä kommentti