Unohda kipu, koe hyvä olo

Katja Meritähti tarjoaa koulutetun hierojan, refleksologin ja Joogaohjaajan palvelut Lahdessa

Vastaanottoni sijaitsee Perhe-Arten tiloissa Syke-kauppakeskuksen 2. kerroksessa.

Soita ja varaa aikasi. Lämpimästi tervetuloa!

Katja Meritähti

Koulutettu hieroja
Refleksologi
Joogaohjaaja

 0400 717 068 
 katja.meritahti@phnet.fi

 

 

Y-tunnus 2031966-8

Vastaanoton osoite

Perhe-Arte
Kauppakatu 18 (Syke-kauppakeskus, 2. krs)
15140 LAHTI
Puh.  0400 717 068

www.katjameritahti.fi

 

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Meritähti Katja Tmi
Hämeenkatu 9 A 4.krs
15110 LAHTI
Y-tunnus: 20319668
Puh: 0400 717068 

1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus: Henkilötietojen käsitttely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Lakiin ja asetukseen terveydenhuollon ammattihenkiöstä.

2. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Ne tiedot asiakkaan terveydentilasta, joita Laki ja Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä vaativat.

3.Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

4. Tietojen luovutus: Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. 

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä antamien aikojen mukaisesti. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessäja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestävarmuuskopioinnista huolehditaan sekätietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Sähköistä aineistoa ovat vain laskut ja tarjoukset yrityksille.

7. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

8. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidylläon oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidylläon oikeus kieltäätietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiäja muuta suoramarkkinointia sekämarkkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjäsäilyttäämuita rekisteröityjähenkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttääkirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstäjohtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Sulje rekisteriseloste »